Wspieraj fundacje realizujące szczytne cele

Weź udział w akcjach pomocowych fundacji, o których możesz poczytać na naszej stronie lub na stronach naszych Partnerów. Przez naszą stronę nie zbieramy dotacji, ale wspieramy idee pomagania poprzez różne zaufane fundacje. Wspieramy organizacje  działające  charytatywnie w Polsce.

O naszej działalności

Nasza działalność skupia się na informowaniu o funkcjonowaniu fundacji w Polsce oraz na świecie, a także naświetla temat pomocy, w jaki sposób dystrybuować środki w jak najbardziej efektywny sposób. Naszym celem jest promocja idei pomagania oraz działalności zaufanych fundacji wspierających szczytne cele. W szczególności naszym obiektem zainteresowania są badania laboratoryjne oraz kwestie związane z ochroną i promowaniem zdrowia.

Champion School at a Glance
0 tys.
Przeczytanych stron
0 +
Zaangażowanych w projekt
0 +
Clubs & Activities
0 +
Planowanych artykułów

Naszym celem jest wsparcie procesów służących lepszej koordynacji między sektorem prywatnym i publicznym w sektorze nauki oraz szkolnictwa, a także współpraca organizacji pozarządowych z przedsiębiorcami .

Zakresy działania

Procesy informatyczne

Nasza organizacja wspiera procesy technologiczne oraz informatyzację podmiotów powiązanych ze szkolnictwem

Inicjatywy twórcze

Promujemy postawy twórcze już u najmłodszych. Uważamy twórczość za jedną z ważniejszych elementów rozwoju człowieka.

Bezinteresowna pomoc

Organizujemy działalność wolontariuszy przy wielu akcjach, które wpisują się w profil naszej działalności.

Nauka

Wspieramy działania,które opierają się na podejściu naukowym do rozwiązywania wielu zagadnień we współczesnym świecie.

Mathematyka

W związku z tym, że matematyka jest nam szczególnie bliska, wspieramy młodzież szczególnie uzdolnioną w tym zakresie.

Fizyka kwantowa

Wspieramy działania z zakresu odkryć fizyki , bo wierzymy że stanowi ona przyszłość świata.

Wspieramy aktywność

Sportową

Wielu studentów oraz młodzieży szkolnej wykazuje aktywność sportową, co nie zawsze przekłada się na poziom profesjonalny. Chcielibyśmy dążyć do zmiany na lepsze w tej dziedzinie.

Publikacje

Promujemy powstawanie ciekawych publikacji w wielu różnych dziedzinach wiedzy

Kultura i sztuka

Promujemy twórczość w zakresie kultury oraz sztuki i doceniamy młodych, perspektywicznych twórców