W jaki sposób działają fundacje?

działalność fundacji

Działalność fundacji

Za sprawą mediów społecznościowych często spotykamy się z rozmaitymi zbiórkami pieniędzy na rozmaite cele. Te mogą dotyczyć pomocy osobom ciężko chorym, niepełnosprawnym, poszkodowanym przez zdarzenia losowe lub zwierzętom w schroniskach. Kampanie społeczne często prowadzone są przez fundacje. Czym one są i jak one funkcjonują? Czy technologia sprzyja realizacji zadań wyznaczonych przez określone fundacje? Przyjrzyjmy się temu z bliska.

czym są fundacje

Czym są fundacje?

Często spotykamy się z możliwością odpisania od podatku 1% na szczytne cele. Fundacje zbierają w ten sposób środki potrzebne do realizacji postawionych przez siebie zadań. Zebrane w ten sposób pieniądze przeznaczane są na opłacanie kosztownego leczenia, rehabilitację czy utrzymanie schronisk. Nim przejdziemy do opisu działania fundacji, warto zatrzymać się nad wyjaśnieniem tego terminu. Fundacja jest organizacją pozarządową powoływaną do realizacji zadań o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym i gospodarczym. Proces tworzenia fundacji przebiega w kilku etapach. Pierwszym krokiem do założenia takiej organizacji jest określenie celów statutowych. Komu ma służyć taka organizacja i jakie cele ma ona realizować? Tuż po określeniu celów statutowych następuje tak zwany akt fundacyjny spisywany u notariusza lub w charakterze testamentu. Ostatnim krokiem zmierzającym do narodzin fundacji jest rejestracja w KRS. Zyskując osobowość prawną, może już w pełni funkcjonować. Warto podkreślić, iż fundacje, niezależnie od swojej specyfiki mogą prowadzić działalność gospodarczą. Mogą też zbierać fundusze od darczyńców na realizację celów statutowych.

Charakterystyka fundacji

Poza stowarzyszeniami fundacje są najczęściej spotykanymi organizacjami pozarządowymi. Różnią się one między sobą. Najczęściej spotykanymi organami tego typu są fundacje prywatne, korporacyjne i państwowe. Tak, państwo również ma możliwość kierowania fundacją. Ich sposób finansowania również jest pewnym wyróżnikiem. Osoby majętne często kierują fundacjami, żeby wspomnieć tu Fundację Billa i Melindy Gates lub Fundację Otwarty Dialog George'a Sorosa. Realizują one zadania pożytku publicznego z prywatnych pieniędzy fundatorów. Zjawiskiem nierzadko spotykanym są zbiórki pieniędzy prowadzone przez określone organizacje pozarządowe. Mówimy wówczas o fundacjach filantropijnych lub charytatywnych. Podmioty zarejestrowane jako fundację powinny ograniczać swoją działalność do celów, które określa ich statut.

Jak działają fundacje?

 

Organizacje pozarządowe, takiej jak fundacje nie działają w sposób chaotyczny. Obracają się wokół racjonalnych zagadnień i nie bazują tylko na emocjach. Ich cele statutowe określają sposób działania. W ramach przykładu podajmy organizację finansującą dalszą edukację zdolnych dzieci z biednych rodzin. Jest to zadanie pożytku publicznego, które znacząco zmniejsza nierówności między bogatszymi dziećmi a pochodzącymi z uboższych rodzin. Środki mogą pochodzić z donacji, działalności gospodarczej lub z kieszeni fundatora-filantropa. Fundacje mogą współpracować z przedstawicielami administracji publicznej. Uzgadniają wówczas zakres działania z lokalnymi samorządami, korzystają z dofinansowań i realizują określone cele. Przykładem może być pomoc osobom niepełnosprawnym, gdzie to fundację finansują kosztowną rehabilitację i której wolontariusze udzielają nie mniej potrzebnego wsparcia psychicznego.

Fundatorami mogą być też osoby z zacięciem filantropijnym lub prowadzące działalność gospodarczą. Przychód przezeń uzyskany przeznaczany jest na realizację celów statutowych. W dobie mediów społecznościowych prowadzenie kampanii społecznych jest naprawdę proste. Social media takie jak Facebook umożliwiają wpłacanie konkretnych środków na konto fundacji zajmującej się utrzymaniem schronisk lub wspierających dzieci z niepełnosprawnością. Cel wybiera sobie użytkownik tegoż medium. Wykorzystywanie narzędzi cyfrowych stało się popularne przez osoby związane z prowadzeniem fundacji. Jest tak dlatego, że zbiórki środków docierają do niezwykle szerokiego grona odbiorców. 

 

Podsumowanie

 

Fundacje są organizacjami pożytku publicznego, których zakres działania określa statut. Środki niezbędne do realizacji postawionych zadań pochodzą z prywatnej kieszeni, działalności gospodarczej i donacji. Organizacje pozarządowe określane mianem fundacji parają się przeważnie działalnością charytatywną, ale często wyznaczają sobie też inne cele. Niejednokrotnie stanowią one dopełnienie zadań będących w obszarze zainteresowań samorządów lokalnych. Stąd też wynika współpraca między organami administracji publicznej a fundacjami. Współczesne środki masowego przekazu pomagają zareklamować zbiórkę prowadzoną przez fundację. Mowa tu o social mediach, telewizji i bilbordach informujących o danej kampanii prowadzonej przez fundację.